LA ASOCIACIN
Visin
Misin
Estatutos
Asociarse
EN FOTOS
Fotos dos campos
SOCIOS
Campos de Golf
Hoteis
Casas de Turismo Rural
Bodegas
Restaurantes
Axencias Viaxes
Servizos
NOVAS
LIGAZNS
AVISO LEGAL
CONTACTO  Suscribirse
LA ASOCIACI��N��Estatutos
Estatutos GALICIA DESTINO GOLF
A existencia desta asociación ten como fins:

- Fomentar o turismo de golf como unha actividade deportiva e de lecer que favorece a saúde e benestar das persoas.

- Agrupar ás empresas relacionadas co turismo de golf, fomentando a colaboración e solidariedade entre as mesmas.

- Defender os intereses comúns dos seus asociados.

- Relacionarse de maneira conxunta, unitaria e harmónica con outras organizacións empresariais e coas distintas institucións e administracións públicas implicadas nas súas actividades en calquera ámbito territorial de España, ou da Unión Europea, co obxectivo de prestarse colaboración mutua e tamén intercambiar experiencias en materia profesional, turística, xurídica, económica e ambiental.

- Mellorar a oferta de turismo de golf en Galicia.

- Estar presentes e ser tidos en conta á hora de planificar o desenvolvemento de cuantos elementos vaian afectar e ordenar o exercicio da nosa actividade, e moi en particular no ámbito normativo e en especial aos plans de ordenación turística.

- Fomentar a promoción nacional e internacional do turismo de golf en Galicia a través dos produtos e servizos dos seus asociados.

- Velar pola defensa da competencia dentro do sector, denunciando aquelas prácticas de terceiros que poidan supor unha violación da lexislación vixente.

- Cumprir e facer cumprir as normas e disposicións que se diten polo Estado ou o Goberno Autonómico, velando pola libre competencia no sector.

Ten á súa disposición os estatutos completos da asociación GALICIA DESTINO GOLF

DESCARGAR

 


   
  DESTACADOS
Turgalicia Pagina de Galicia Destino Golf en Facebook Federacin gallega de golf Fondos FEDER IAGTO Clster Turismo Galicia