LA ASOCIACIÓN
Visión
Misión
Estatutos
Asociarse
EN FOTOS
Fotos dos campos
SOCIOS
Campos de Golf
Hoteis
Casas de Turismo Rural
Bodegas
Restaurantes
Axencias Viaxes
Servizos
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO  Suscribirse
AVISO LEGAL

Aviso legal
O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web http://www.galiciadestinogolf.com... (en diante web), que a ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO DE GOLF DE GALICIA (en diante, a asociación), con domicilio en xeral Pardiñas 36 1º A 15701 Santiago de Compostela - A Coruña e con dirección de correo electrónico info@galiciadestinogolf.com , CIF número G70245725.

O acceso ao sitio web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.
Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web así como dos seus contidos pertencen, ben á asociación, ben a terceiras persoas, polo que ningún usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada.

Quedando, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.
Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e a empresa. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, estarase a esta última. A asociación resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control da asociación, polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

Infórmase que os datos que os usuarios envíen a través desta páxina, o seu correo electrónico ou formularios, conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da asociación.

A finalidade do tratamento é informar aos interesados sobre a asociación, os seus servizos e/ou produtos. En caso de negarse a comunicar os datos podería ser imposible informarlle.

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección de correo electrónico, ou correo postal arriba indicada.

Os datos proporcionados polo Usuario a través da web e/ou correo electrónico poderán ser utilizados para o envío de publicidade tanto a través de mensaxes sms a móbil, como por correo electrónico.

O Usuario ten *terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web, así como tentar acceder aos datos do mesmo, modificalos, acceder ás contas de correo, mensaxes, etc.

A asociación non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web.

O Usuario acepta expresamente deixar exenta á asociación de calquera responsabilidade relacionada coa web. O Usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos devanditos contidos así como da súa reprodución ou difusión.

A asociación non será responsable das infraccións de calquera Usuario que afecten os dereitos doutro Usuario da web, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

A asociación fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio web. Os litixios que puidesen xurdir en relación a este dominio rexeranse unicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes na provincia da Coruña.


 


   
  DESTACADOS
Turgalicia Pagina de Galicia Destino Golf en Facebook Federación gallega de golf Fondos FEDER IAGTO Clúster Turismo Galicia